Betongfakta

Betongfakta

Vad är karbonatisering?

Diagrammet visar skillnad i alkalitetsförlust mellan oskyddad betong och skyddad betong

Diagrammet visar skillnad i alkalitetsförlust mellan oskyddad betong och skyddad betong

Förr sade man att betong varar för alltid. Det är inte sant! Salter, koldioxid och vatten bryter ned betong och dess rostskyddande egenskaper.

Karbonatisering är en process som innebär att luftens koldioxid reagerar med betongens kalciumhydroxid. Det leder till att betongens ph-värde sjunker och skyddet för armeringen försämras. Så småningom börjar armeringsjärnen att rosta. Man talar om spjälkt och karbonatiserad betong.

Den kanske största orsaken till betongnedbrytning är bristfälliga metoder som använts vid gjuttillfället, som ytligt placerade armeringsjärn, vilket leder till att armeringen rostar och spränger bort den utanpåliggande betongen.

Betongtrappa i Bredäng. Spjälkt och dålig betong p.g.a. för lite täckskikt av armeringsjärnen.

Betongtrappa i Bredäng. Spjälkt och dålig betong p.g.a. för lite täckskikt av armeringsjärnen.

Idag vet man hur vikigt det är att ytskydda betongen med olika typer av färger samt impregnering.

 

betongfakta-3

 


Vad är betong?

Betong består av bergmaterial, ballast (sand, grus och sten) som binds samman av en cementpasta, bestående av cement och vatten. Betongens egenskaper bestäms till största delen av vattencementtalet, vilket anger förhållandet mellan vatten och cement. Näst efter beständighet, är hållfasthet betongens viktigaste egenskap.

Betongens hållfasthet är i först hand beroende av vattencementtalet, men även cementtyp liksom ballastens egenskaper och sammansättning är av stor betydelse. Därav följer att en annan mycket viktig faktor som påverkar betongens hållfasthet utgörs av partikelfördelningen hos ballasten – det vill säga bergmaterialets proportionella fördelning mellan olika partikelstorlekar. Normalt används sten, grus och sand samt filler av olika typer. Ballastmaterialet består vanligen av material med partikelstorlekar ner mot en tiondels millimeter.

Proguard AB
Offertförfrågan

Skicka din offfertförfrågan så återkommer vi med information eller kostnadsförslag inom kort


[contact-form-7 404 "Not Found"]